Tổng hợp các hợp âm guitar khó nhất

Việc chơi guitar không chỉ dừng lại ở việc biết các hợp âm cơ bản mà còn bao gồm việc chinh phục những hợp âm khó. Dưới đây là một số hợp âm guitar khó chơi, lý do tại sao chúng khó và một số mẹo để giúp bạn vượt qua khó khăn khi chơi những hợp âm này.

Dưới đây là các từ khóa liên quan đến bài viết về các hợp âm guitar khó:

 1. Hợp âm guitar khó
 2. Hợp âm Barre
 3. Hợp âm Jazz
 4. Hợp âm Cm7(b5)
 5. Hợp âm G7(#5)
 6. Hợp âm Cadd9
 7. Hợp âm Em7
 8. Hợp âm Bbmaj7
 9. Hợp âm F#maj7
 10. Hợp âm D7(#9)
 11. Hợp âm Emaj9
 12. Hợp âm A13
 13. Kỹ thuật guitar
 14. Kỹ năng chơi guitar
 15. Tập luyện guitar
 16. Hợp âm thực nghiệm
 17. Hợp âm Hybrid
 18. Hợp âm phức tạp
 19. Luyện ngón guitar
 20. Hợp âm nâng cao

Những từ khóa này sẽ giúp bạn tìm kiếm thông tin và tài liệu liên quan đến các hợp âm guitar khó cũng như cách luyện tập và nắm vững chúng.

Hợp Âm Barre

Fmaj7 (Barre)

 • Cách bấm
 • : Sử dụng ngón trỏ để bấm toàn bộ phím 1, và các ngón còn lại để bấm các nốt cụ thể khác.
 • Lý do khó
 • : Yêu cầu lực ngón trỏ rất lớn và sự khéo léo của các ngón khác.

B7 (Barre)

 • Cách bấm
 • : Tương tự như Fmaj7 nhưng ở phím thứ 7.
 • Lý do khó
 • : Cần lực bấm mạnh mẽ và chính xác.

Hợp Âm Jazz

Cm7(b5)

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 3 dây 5 (C), ngón giữa bấm phím 3 dây 4 (Eb), ngón áp út bấm phím 3 dây 3 (Gb), ngón út bấm phím 3 dây 2 (Bb).
 • Lý do khó
 • : Đòi hỏi sự linh hoạt và phối hợp giữa các ngón tay.
 • Link học guitar online miễn phí: 😍https://www.facebook.com/groups/668663244507429

G7(#5)

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 3 dây 6 (G), ngón giữa bấm phím 3 dây 4 (B), ngón áp út bấm phím 3 dây 3 (D#), ngón út bấm phím 4 dây 2 (F).
 • Lý do khó
 • : Vị trí ngón tay không tự nhiên và yêu cầu kỹ thuật cao.

Hợp Âm Open và Alternating Bass

Cadd9

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 2 dây 4 (E), ngón giữa bấm phím 3 dây 5 (C), ngón áp út bấm phím 3 dây 2 (D), ngón út bấm phím 3 dây 1 (G).
 • Lý do khó
 • : Yêu cầu sự chính xác và độ dài của ngón tay.

Em7

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 2 dây 5 (B), ngón giữa bấm phím 2 dây 4 (E), ngón áp út bấm phím 3 dây 2 (D), ngón út bấm phím 3 dây 1 (G).
 • Lý do khó
 • : Sự phối hợp và khoảng cách giữa các ngón tay.

Hợp Âm Triads và Chords Beyond Basic Shapes

Bbmaj7

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 1 dây 1 (A), ngón giữa bấm phím 3 dây 2 (D), ngón áp út bấm phím 2 dây 3 (F), ngón út bấm phím 3 dây 4 (Bb).
 • Lý do khó
 • : Cần sự linh hoạt và khả năng bấm chính xác.

F#maj7

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 2 dây 6 (F#), ngón giữa bấm phím 2 dây 3 (A#), ngón áp út bấm phím 3 dây 4 (C#), ngón út bấm phím 3 dây 2 (F).
 • Lý do khó
 • : Vị trí phím xa và yêu cầu lực bấm mạnh.

Hợp Âm Thực Nghiệm

D7(#9)

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 1 dây 2 (E), ngón giữa bấm phím 2 dây 3 (C), ngón áp út bấm phím 3 dây 4 (F#), ngón út bấm phím 3 dây 1 (A).
 • Lý do khó
 • : Yêu cầu sự khéo léo và kỹ thuật.

Emaj9

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 1 dây 4 (G#), ngón giữa bấm phím 2 dây 5 (B), ngón áp út bấm phím 3 dây 3 (F#), ngón út bấm phím 3 dây 2 (D#).
 • Lý do khó
 • : Đòi hỏi sự chính xác và độ dẻo dai của các ngón tay.

Hợp Âm Hybrid

A13

 • Cách bấm
 • : Ngón trỏ bấm phím 2 dây 4 (C#), ngón giữa bấm phím 2 dây 5 (A), ngón áp út bấm phím 2 dây 3 (F#), ngón út bấm phím 3 dây 2 (D).
 • Lý do khó
 • : Cần sự chính xác và sự khéo léo trong việc đặt ngón tay.

Mẹo Để Vượt Qua Khó Khăn

 • Luyện tập đều đặn
 • Chơi đi chơi lại các hợp âm để ngón tay trở nên quen thuộc với vị trí.
 • Sử dụng lực vừa đủ
 • Hãy chắc chắn rằng bạn không dùng quá nhiều lực để tránh mỏi và đau tay.
 • Chia nhỏ các hợp âm
 • Tập từng phần của hợp âm trước khi chơi toàn bộ.
 • Giãn cơ tay
 • Trước khi luyện tập, hãy giãn cơ tay để tránh chấn thương.

Những hợp âm này đòi hỏi người chơi guitar có kỹ năng và kinh nghiệm tốt. Để nắm vững các hợp âm này, bạn nên kiên trì và luyện tập đều đặn. Chúc bạn thành công trong việc chinh phục những hợp âm khó này!

cho mình những từ khóa liên quan của bài viết trên

Dưới đây là các từ khóa đồng nghĩa hoặc liên quan có thể giúp mở rộng tìm kiếm và hiểu biết về các hợp âm guitar khó:

1. Hợp âm guitar nâng cao
2. Hợp âm guitar phức tạp
3. Hợp âm guitar khó chơi
4. Hợp âm guitar chuyên nghiệp
5. Hợp âm guitar khó học
6. Kỹ thuật hợp âm guitar
7. Kỹ năng chơi hợp âm guitar
8. Luyện hợp âm guitar
9. Hợp âm Barre khó
10. Hợp âm Jazz phức tạp
11. Hợp âm Cm7(♭5)
12. Hợp âm G7(♯5)
13. Hợp âm Cadd9
14. Hợp âm Em7 khó
15. Hợp âm Bbmaj7 khó
16. Hợp âm F#maj7 khó
17. Hợp âm D7(♯9)
18. Hợp âm Emaj9 phức tạp
19. Hợp âm A13 khó
20. Hợp âm nâng cao
21. Hợp âm guitar đặc biệt
22. Cách bấm hợp âm guitar khó
23. Luyện ngón guitar nâng cao
24. Hợp âm guitar khó luyện
25. Hợp âm guitar thử thách

Những từ khóa này sẽ giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết hơn và mở rộng hiểu biết về các hợp âm guitar khó cũng như cách luyện tập để chơi chúng một cách thành thạo.

 

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section