Phím Gãy ST.Real Guitar Sài Thành Dunlop_M Nhiều Kích Thước

20.000 

Có các loại như trong hình:

– Dunlop Tortex Standard, Orange, .60mm
– Dunlop Tortex Standard, Yellow, .73mm
– Dunlop Tortex Standard, Green, .88mm
– Dunlop Tortex Standard, Purple, 1.14mm

còn 994 hàng

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section