Dây Guitar Lẻ ST.Real Guitar Sài Thành chất liệu inox chọn dây theo phân loại

15.000 

Chất liệu thép cao cấp
Dây chính hãng Alice
Âm sắc khi phát ra trong trẻo
Dễ sử dụng
Không gây hại cho sức khoẻ người dùng
Bao bì đóng gói cẩn thận
_______________
Khách hàng nếu muốn dự phòng dây khi đàn chỉ bị đứt 1 hoặc 2 sợi. chọn dây theo số để tiết kiệm thay vì mua cả bộ dây đàn, đặc biệt là 2 sợi dây mỏng nhất số 1 và 2.

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section